Stawy HodowlaneKARA¦ CARASSIUS CARASSIUS

 
 
 
 
  
 
 
 
 

   

 

 

Ciało karasia odznacza się bardzo silnym wygrzbieceniem tak, że jego wysoko¶ć mie¶ci się dwa razy w długo¶ci. Pokrywaj± je duże, równo ułożone łuski. Płetwa grzbietowa jest bardzo długa i sięga prawie do nasady trzona ogonowego. Jej górna krawędĽ jest wypukła, a ostatni twardy promień piłkowany. Ostatni twardy promień płetwy odbytowej jest także drobno piłkowany. Głowa karasia jest mała, o niedużej paszczy, ustawionej nieco sko¶nie ku górze. U nas kara¶ dorasta przeciętnie do długo¶ci 12 - 30 cm i osi±ga ciężar 0,2 - 0,5 kg. Trafiaj± się jednak (zwłaszcza w jeziorach) osobniki znacznie większe. Pokarmem karasia s± drobne zwierzęta wodne, żyj±ce w mulistym dnie lub w jego pobliżu. Tarło tej ryby trwa od maja do lipca. Samica ¶redniej wielko¶ci składa około 200 000 jaj na płytkich miejscach, poro¶niętych ro¶linami wodnymi. Gatunek ten występuje w całej Europie (z wyj±tkiem Francji, Szwajcarii i zlewiska Oceanu Lodowatego Północnego) oraz w dorzeczach większych rzek syberyjskich. W Polsce kara¶ jest spotykany we wszystkich nizinnych wodach ¶ródl±dowych, stoj±cych i wolno płyn±cych. Przebywa niedaleko brzegów, przy miękkim i mulistym dnie. Niewielkie jego ilo¶ci s± hodowane w gospodarstwach stawowych.

KarasZnaczenie gospodarcze karasia jest małe, mimo że jego mięso jest bardzo smaczne. Karasie często bowiem występuj± w wielkich ilo¶ciach, lecz s± bardzo małych rozmiarów i wówczas przez rybaków s± traktowane jako chwast rybny.

Kara¶ srebrzysty (CARASSIUS AURATUS GIBELIO) wygl±dem zewnętrznym gatunek ten jest bardzo zbliżony do poprzednio opisanego karasia. Poza odmienn± barw± ciała, widoczne zewnętrzne różnice polegaj± na tym, że kara¶ srebrzysty jest nieco grubszy i Karas srebrzystymniej wygrzbiecony. Górna krawędĽ płetwy grzbietowej jest nieco wklęsła. Ostatnie, twarde promienie płetwy grzbietowej i odbytowej s± bardzo grubo piłkowane. Ryba ta dorasta przeciętnie do długo¶ci 15 - 35 cm. W czerwcu i lipcu kara¶ srebrzysty odbywa tarło, w czasie którego samica składa przeciętnie około 150 000 jaj. U nas gatunek ten nie ma znaczenia gospodarczego i przez rybaków jest traktowany jako chwast rybny. w zlewiskach Morza Czarnego, Kaspijskiego, Aralskiego i Azowskiego.