Stawy HodowlaneKONIE

 
 
 
 
 

  

 

 

W Grzegorzewicach jest gdzie pojeĽdzić konno. Jest tu dużo ł±k i le¶nych dróżek. O wiele gorzej podróżuje się tu samochodem

Drogi, oprócz głównego traktu, nie s± najlepszej jako¶ci. S± raczej rzadko uczęszczane. Je¶li już kogo¶ spotykam na drodze to jest to furmanka, albo zabł±kany jeĽdziec. Gdy spotkam automobil zazwyczaj kierowca mówi, że cieszy się, że mnie widzi, bo wła¶nie zabł±dził i nie wie gdzie ma jechać.
Kiedy¶ spotkałem nawet czterech jeĽdĽców z Apokalipsy. Nie mieli czasu pogadać bo jechali do naszego gospodarstwa na rybkę...

wycieczki bryczk±... saniami...