Gospodarstwo Rybackie

 oferta
 gospodarstwo
 restauracja
 wedkarstwo
 zwierzeta
 myslistwo
 przepisy
 Grzegorzewice
 aktualnosci

 

 

 

 

   Grzegorzewice to mała wie¶ położona pomiędzy Mszczonowem a Tarczynem. Oddalona jest od Warszawy o 30 km. Dojazd tu jest bardzo dobry. Podróż pod Pałac Kultury i Nauki trwa niewiele ponad pół godziny.
   Grzegorzewice to miejsce, w którym stare chłopskie zabudowania s±siaduj± z nowymi letnimi domkami. Zaniedbane i zniszczone gospodarstwa rolne s± wykupywane i zamieniane na letnie lub całoroczne rezydencje. Niewielu zostało już gospodarzy utrzymuj±cych się z pracy na roli. Młodzi wyjechali w poszukiwaniu pracy do miast, niektórzy gospodaruj± na Grzegorzewickich słabiutkich ziemiach.