Stawy Hodowlane

 
  
  
  
  

  

 

 

STAWY HODOWLANE GRZGORZEWICE
GOSPODARSTWO ROLNO - RYBACKIE EKOFARM

R E G U L A M I N

§ 1
Wstęp na teren stawów jest dozwolony za zgodą osoby upoważnionej.

Art. 1. Wejście na teren stawów jest dozwolone od strony wsi Grzegorzewice tj. od zabudowań gospodarczych.

Art. 2. Każda osoba może uzyskać zgodę na wędkowanie po uiszczeniu opłaty, pozostawieniu osobie upoważnionej dowodu tożsamości lub kaucji.

Art. 3. Każda osoba starająca się o zgodę na wstęp na teren gospodarstwa dobrowolnie zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu.

Art. 4. Każda osoba otrzymująca zgodę na wędkowanie otrzymuje przepustkę.

Art. 5. Przepustkę należy mieć przy sobie i umieścić ją w widocznym miejscu.

Art. 6. Przepustkę należy zwrócić przy opuszczaniu gospodarstwa, odbierając pozostawione dokumenty lub kaucję.

Art. 7. Za zgubioną przepustkę należy uiścić opłatę.

Art. 8. Osoby opuszczające teren łowiska zobowiązują się, na życzenie osoby upoważnionej, okazać zawartość wszelkiego rodzaju toreb, wiader, pakunków wnoszonych na teren gospodarstwa.

Art. 9. Zabroniony jest wjazd pojazdami na teren gospodarstwa.

Art. 10. Pojazdy należy pozostawić na terenie parkingu lub za zgodą właściciela w wyznaczonym miejscu.


§ 2
Łowienie ryb jest dozwolone tylko w obrębie wyznaczonego łowiska.

Art. 1. Ryby można łowić wszystkimi metodami, które są powszechnie uznane za dozwolone.

Art. 2. Zabronione jest łowienie ryb używając jako przynęty ryb z innych łowisk.

Art. 3. Zabronione jest patroszenie ryb przed ich zważeniem.

§ 3
Osoby przebywające na terenie stawów nie mogą utrudniać pracy zatrudnionym w gospodarstwie.

§ 4
Za złowione ryby należy osobie upoważnionej zapłacić wg aktualnego cennika.

§ 5
Osoby nie posiadające identyfikatorów, wkraczające na teren gospodarstwa w miejscu innym niż wymienione w Art. 1 §1 oraz osoby nie uiszczające opłaty za złowione ryby, uważane są za kłusowników. Względem nich będą stosowane odpowiednie konsekwencje.

§ 6
Zabronione jest zaśmiecanie gospodarstwa: stawów, grobli oraz lasów, a w szczególności rzucanie kamieni, kijów i innych przedmiotów do stawów.

Art. 1. Zabronione jest wnoszenie szklanych butelek na groble.

Art. 2. Zabronione jest wprowadznie zwierząt na teren gospodarstwa.

§ 7
Zabroniona jest kąpiel w stawach.