Zakup koparko-ładowarki

 

Zakup maszyn i urządzeń rolniczych

 

Zakup maszyn i urządzeń wspomagających małe przetwórstwo ryb

 

Instalacja fotowoltaiczna

 

 

Zakup koparko-ładowarki

 

Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR)

Program operacyjny " Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 ( PO RYBY 2014-2020)

 

Tytuł operacji: Poprawia warunków socjalnych i bezpieczeństwa pracy oraz poprawa zdrowia i dobrostanu zwierząt 
poprzez zakup koparko-ładowarki do Gospodarstwa Rybackiego w Grzegorzewicach, gm. Żabia Wola.

 

Miło nam poinformować, iż Wodna Osada Grzegorzewice otrzymała dofinansowanie na zakup koaprko-ładowarki. 

Podpisana umowa o przyznanie pomocy nr OR07-6521.3.1-OR0700016/17 w ramach działania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”, o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. k rozporządzenia nr 508/20141 - w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

 

Termin realizacji: od września 2018 do października 2020 roku.

 

Wysokość przyznanej pomocy wynosi 50% poniesionych kosztów, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 75% kwoty dofinansowania.

 

Zadanie obejmowało: zakup koparko-ładowarki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakupione maszyna zmodernizuje i ułatwi nam pracę, poprawi jej bezpieczeństwo oraz pozwolą na bardziej efektywne dbanie o infrastrukturę naszego gospodarstwa rybackiego. 

Projekt miał na celu zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 

 

Cele pośrednie, które osiągnęliśmy to:

 - wzrost ochrony środowiska;

- poprawa jakości produktów akwakultury;

- propagowanie informacji dotyczących możliwości finansowania projektów w oparciu o fundusze UE.

 

Beneficjent: Piotr Dec

 

 

Zakup maszyn i urządzeń rolniczych

 

Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR)

Program operacyjny " Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 ( PO RYBY 2014-2020)

 

Tytuł operacji: Modernizacja Gospodarstwa Rybackiego w Grzegorzewicach, gm. Żabia Wola, poprzez zakup maszyn i urządzeń służących poprawie warunków pracy i bezpieczeństwa oraz ochrony przed dzikimi drapieżnikami.

 

Miło nam poinformować, iż Wodna Osada Grzegorzewice otrzymała dofinansowanie na zakup maszyn i urządzeń rolniczych. 

 

W dniu 15 października 2019 została podpisana umowa o przyznanie pomocy nr 00015-6521.3.1-OR0700010/19 w ramach działania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”, o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. k rozporządzenia nr 508/20141 - w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

 

Termin realizacji: od sierpnia 2019 do września 2020 roku.

 

Wysokość przyznanej pomocy wynosi 50% poniesionych kosztów, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 75% kwoty dofinansowania.

 

Zadanie obejmowało zakup:

- dwóch samochodów chłodni do transportu przetworzonych ryb;

- komór chłodniczych do magazynowania świeżych ryb;

- samochodu z przyczepą do transportu żywych ryb;

- wychylnej kosiarki bijakowej do koszenia skarp i rowów;

- miniładowarki na gąsienicach, wozidła do transportu ziemi oraz koparki do bieżących napraw oraz konserwacji stawów;

- trzech ciągników rolniczych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakupione maszyny i urządzenia zmodernizują i ułatwią nam pracę, poprawią jej bezpieczeństwo oraz pozwolą na bardziej efektywne dbanie o infrastrukturę naszego gospodarstwa rybackiego. 

Projekt miał na celu zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 

 

Cele pośrednie, które osiągnęliśmy to:

 - wzrost ochrony środowiska;

- poprawa jakości produktów akwakultury;

- propagowanie informacji dotyczących możliwości finansowania projektów w oparciu o fundusze UE.

 

Beneficjent: Piotr Dec

 

 

Zakup maszyn i urządzeń wspomagających małe przetwórstwo ryb

 

Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR)

Program operacyjny " Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 ( PO RYBY 2014-2020)

 

Tytuł operacji: Zakup urządzeń wspomagających małe przetwórstwo ryb w Gospodarstwie 
Rybackim w Grzegorzewicach, gm. Żabia Wola.

 

Miło nam poinformować, iż Wodna Osada Grzegorzewice otrzymała dofinansowanie na zakup maszyn i urządzeń wspomagających małe przetwórstwo ryb. 

 

W dniu 5 czerwca 2019 została podpisana umowa o przyznanie pomocy nr 00014-6521.3.1-OR0700015/17/19 w ramach działania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”, o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. k rozporządzenia nr 508/20141 - w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

 

Termin realizacji: od marca 2019 do września 2020 roku.

 

Wysokość przyznanej pomocy wynosi 50% poniesionych kosztów, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 75% kwoty dofinansowania.

 

Zadanie obejmowało zakup:

- urządzenia do patroszenia ryb;

- urządzenia do odgławiania ryb;

- urządzenia do płatowania ryb;

- urządzenia do wytwarzania lodu łuskanego;

- elektronicznej wagi wraz z drukarką etykiet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakupione maszyny i urządzenia zmodernizują i ułatwią nam pracę. Pozwolą na wytwarzanie nowych produktów, lepiej dopasowanych do potrzeb i oczekiwań naszych klientów. 

Projekt miał na celu zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 

 

Cele pośrednie, które osiągnęliśmy to:

- wdrożenie nowych produktów akwakultury;

- poprawa jakości produktów akwakultury;

- zwiększenie wydajności pracy;

- pozyskanie nowych rynków zbytu;

- propagowanie informacji dotyczących możliwości finansowania projektów w oparciu o fundusze UE.

 

Beneficjent: Piotr Dec

 

 

Instalacja fotowoltaiczna

 

Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR)

Program operacyjny " Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 ( PO RYBY 2014-2020)

 

Tytuł operacji: Podnoszenie efektywności energetycznej w gospodarstwie rybackim w Grzegorzewicach, gm. Żabia Wola, woj. mazowieckie poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej.

 

Miło nam poinformować, iż Wodna Osada Grzegorzewice otrzymała dofinansowanie na realizację instalacji fotowoltaicznej.

 

W dniu 24 stycznia 2019 została podpisana umowa o przyznanie pomocy nr 00027-6521.3.2-OR0700001/18 w ramach działania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”, w zakresie poddziałania zwiększenie efektywności energetycznej i odnawialne źródła energii, o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. k rozporządzenia nr 508/20141 - w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, na realizację operacji, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 lit. b rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 roku.

 

Termin realizacji: od stycznia 2019 do lipca 2019 roku.

 

Wysokość przyznanej pomocy wynosi 50% poniesionych kosztów, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 75% kwoty dofinansowania.

 

Zadanie obejmowało zainstalowanie paneli fotowoltaicznych o mocy 49,8kW. Zostały one zainstalowane przez firmę Wojtmar na dachu budynku gospodarczego.

Prąd z paneli fotowoltaicznych popłynął już pod koniec maja 2019r. Zasila urządzenia wspierające naszą akwakulturę, w tym głównie śrutowniki do mielenia zboża dla ryb, maszyny wspierające hodowlę i przygotowanie ryb do sprzedaży oraz urządzenia chłodnicze.

Projekt miał na celu podnoszenie efektywności energetycznej w gospodarstwie rybackim przez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej dostarczanej z sieci.

 

Cele pośrednie, które osiągnęliśmy to:

 - wzrost ochrony środowiska;

- upowszechnienie dobrych praktyk z zakresu stosowania OZE;

- propagowanie informacji dotyczących możliwości finansowania projektów w oparciu o fundusze UE.

 

Beneficjent: Piotr Dec